Print this page

Ajankohtaista

2017-03-07 18:30:35

Koko Vihti suunnittelutarvealueeksi?


Vihdissä on pyrkimys asutuksen tiivistämiseen ja kyliin rakentamista pyritään vaikeuttamaan mm. määrittämällä koko kunta ns. suunnittelutarvealueeksi, joka merkitsee raskaampaa menettelyä ja tiukempaa seulaa asemakaavan ulkopuolisille rakennushankkeille. Aloite on nousemassa taas esille kunnan uuden rakennusjärjestyksen luonnoksessa.
Category: Ajankohtaista
Posted by: Pentti Saastamoinen
Ympäristölautakunnan kokouksessa 8.3. on esillä uuden rakennusjärjestyksen luonnos. Sen 22 § :ssä sanotaan: "...määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 16 § 3 momentin nojalla koko Vihdin kunnan asemakaavoittamaton alue suunnittelutarvealueeksi." Rakennuslakiin viittaava perustelu tarkoittaa sitä, että koko Vihti katsotaan alueeksi, jolla "sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä." Ei ehkä vaikuta ihmeelliseltä mutta käytännössä vaikeuttaa merkittävästi kaikkea rakentamista kaava-alueiden ulkopuolelle. Uuden rakennusjärjestyksen luonnos asetetaan lähiaikoina julkisesti nähtäväksi ja siitä pyydetään lausuntoja ja mielipiteitä. Sen jälkeen se etenee seuraavaan eli esitysvaiheeseen. Uuden rakennusjärjestyksen luonnos löytyy osoitteesta: http://vihti02.hosting.documenta.fi/kokous/2017783-8-1.PDF Seuraava esitys kyläfoorumissa 1.3.2017 käsittelee kylätoiminnan ajankohtaisia asioita ja myös kyliin rakentamisen ongelmia: http://www.viakas.kylanetti.fi/uploads/kyl%C3%A4foorumi/Ajankohtaisia_1.3.2017.pdf