Print this page

Ajankohtaista

2017-04-18 13:46:22

Lausunto Vihdin rakennusjärjestysluonnoksesta


Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry on toimittanut pyydetyn lausunnon Vihdin rakennusjärjestysluonnoksesta.
Category: Ajankohtaista
Posted by: Pentti Saastamoinen
Lausunnon pääkohdat:
- Haja-asutusalueille rakentamista koskevat ohjeet ja määräykset ovat muuttumassa ja on ilmeinen vaara, että suunnitellulla aikataululla uudistettuna Vihdin rakennusjärjestyksestä tulee vanhentunut jo syntyessään ja siitä muodostuu kehityksen jarru.
- Vihdin kunnan rakennusjärjestys tulisi laatia haja-asutusalueiden osalta sallivaksi ja rakennusluvan evätessään kunnan tulisi osoittaa perustellusti ja yksityiskohtaisesti se haitta, mikä yhteisölle/kunnalle koituisi, jos aiottu rakennushanke sallittaisiin.
- Koko Vihdin asemakaavoittamattoman alueen määrittely suunnittelutarvealueeksi tulisi poistaa tai ainakin rajataan suunnittelutarvealueeksi vain sellaiset osat Vihtiä, joiden myöhempi asemakaavoittaminen on realistinen mahdollisuus.

Lisäksi lausunnossa on tuotu esiin, että emätilatarkastelu johtaa usein epärationaalisiin ratkaisuihin ja siitä tulisi luopua ainakin kyläkeskustoissa, joita pyritään tiivistämään. Ellei emätilatarkastelusta voida kokonaan luopua, tulisi etsiä paremmin toimiva laskentamenetelmä nykyisin Vihdissä sovellettavan, vanhentuneen 1959 omistussuhteisiin perustuvan tarkastelun tilalle.

Lausunto kokonaisuudessaan