Print this page

Kylätoiminnan avustukset kunnalta

Avustusprosessi:

Viakas ry hakee Vihdin kunnalta vuosiavustusta kyläyhdistyksille niiden tekemien avustushakemusten pohjalta tehdyn kokonaistarvemääräarvion perusteella. Avustuksen myöntää Vihdin kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta ja sen jaosta kyläyhdistyksille päättää Viakas ry:n hallitus tarveharkintaisesti. Avustus myönnetään kuluvan vuoden kuluja varten.

Kyläyhdistykset tekevät hakemukset maaliskuun alussa ja kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää kylätoiminnan avustuksen kokonaismäärän Viakas ry:n tekemän yhteisen hakemuksen perusteella. Viakas ry aloittaa avustusten tilitykset yhdistyksille alkusyksystä

Ohjeet ja asiakirjapohjat:

Avustusohje kyläyhdistyksille

Takaisinmaksusitoumus

Avustuksen hakulomake (kustannus/tuottoarvio) - Excel-muoto

Liitetaulukot ods-muodossa (esim. LibreOffice)

Avustuksen hakulomake (kustannus/tuottoarvio) - ods-muoto